Noodopvang Kaatsheuvel langer open: ‘Gaat om afweging van belangen’

KAATSHEUVEL - Onder toeziend oog van veel inwoners, vrijwilligers, media en andere belangstellenden, werd er op 27 juni gedebatteerd over de noodopvang. Aan de orde was het wel of niet verlengen van de opvang, aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Een aantal fracties kwamen tot andere inzichten wat betreft de opvang.

Uiteindelijk werd, na een vergadering van iets minder dan twee uur, besloten dat de noodopvang open blijft. De bewoners van de opvang hoeven hun koffers niet te pakken, totdat de flexwoningen gebouwd kunnen worden. Dat de motie een meerderheid zou halen, was eigenlijk een formaliteit, omdat alleen Gemeentebelangen de motie niet ondertekend had. Zij zijn met zeven zetels vertegenwoordigd in de raad, de rest van de indieners met twaalf. Uiteindelijk kreeg het voorstel elf stemmen vóór en zeven stemmen tegen.

Opiniërende ronde
Tijdens de opiniërende ronde liepen de meningen sterk uiteen. Zo vonden een aantal inwoners van Kaatsheuvel dat de gemeente daad bij woord moest voegen. Zo vond een inspreker dat voor de gemeente dezelfde regels gelden als voor inwoners en ondernemers. Ook kwamen een aantal vrijwilligers aan het woord. Zij vertelden over hun ervaringen binnen de opvang en hoe er een familiegevoel heerst binnen de bewoners. Mede hierom pleitten zij voor het openhouden van de opvang.

Dilemma
Het dilemma was groot voor de partijen. Immers, 'Afspraak is afspraak', zo klonk het ook tijdens de opiniërende ronde. Die belofte werd gedaan door de burgemeester, toen besloten werd dat de noodopvang er zou komen. Burgemeester Van Aart werd dan ook veelvuldig geciteerd en onder vuur genomen door de inwoners en later ook door Gemeentebelangen. De burgemeester had namelijk op verschillende bijeenkomsten gezegd dat de noodopvang sowieso dicht gaat op 5 augustus, 'en geen dag langer'. Echter, de partijen zijn tijdens de periode dat de opvang open was, tot andere inzichten gekomen. ''We kunnen terugkijken op vijf maanden waarin asielzoekers zich goed hebben gedragen'', aldus Michel Verboven van de VVD.

Andere zaken
Ook speelden een aantal andere zaken mee. Zo kostte de opvang vijf miljoen euro en zou sluiting tot kapitaalvernietiging leiden, gaven verschillende indieners aan. Ook is het asielprobleem nog niet verdwenen. Hierom zou de gemeente, snel na de opdoeking van de opvang, de vraag van het rijk krijgen of ze toch nog mensen wilden opvangen. Hier hamerde Mieke Broeders namens de CDA-fractie op. Marten Krikken (Toekomstig KLM) sloot zich zonder twijfel aan bij de motie, maar leverde wel kritiek op het proces. Hij vond dat de gemeente zelf het heft in handen had moeten nemen, in plaats van actie ondernemen na een ingezonden brief.

Gemeentebelangen
De enige tegenpartij was Gemeentebelangen. Ondanks dat zij tegen het voorstel waren, benadrukte Wessel van Boven wel dat het werk van de vrijwilligers te prijzen valt. Zij houden echter voet bij stuk en zijn voor betrouwbaar bestuur. ''Afspraak is afspraak'', zo klonk het niet voor het eerst.

Burgemeester en wethouders 
De burgemeester werd door een aantal mensen onder vuur genomen. Tijdens haar beantwoording op die vragen, gaf ze aan dat ze buikpijn heeft gehad van die belofte. Ze vertelde dat het nakomen van afspraken zwaar meewoog in het besluit, maar ze realiseerde zich ook dat de nood hoog is. Mede hierdoor neemt het college de motie over. Tot slot deed wethouder Louis Laros nog een belofte. Zo beloofde hij dat als de flexwoningen er eerder kunnen komen dan gepland, dat ze niet zullen twijfelen om de noodopvang te sluiten. Deze staan nu gepland voor begin 2025.