Ontwerp ‘Evenementenbeleid Loon op Zand 2024’ ter inzage

LOON OP ZAND - Gemeente Loon op Zand werkt sinds 2023 aan de vernieuwing van het evenementenbeleid. Sinds 4 juli 2024 kan iedereen het ontwerp bekijken en erop reageren.

Dit ontwerp is het gevolg van een evaluatie die de gemeente had met inwoners en organisatoren. Er kwam naar voren dat de gemeente evenementen beter moet faciliteren en stimuleren. Het ontwerp van het nieuwe beleid laat zien hoe de gemeente de organisatie van evenementen zo aantrekkelijk mogelijk wil maken. Verder bevat het nieuwe beleid een toetsingskader met evenementeneisen. Een evenementencoördinator van de gemeente verbetert de dienstverlening als vast aanspreekpunt.

Het ontwerp is t/m 4 september in te zien via de gemeentewebsite. Naar verwachting wordt het beleid in het laatste kwartaal van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.