Ontwerp-omgevingsvisie Loon op Zand 2040 nu ter inzage

LOON OP ZAND - Na instemming door het college van Loon op Zand ligt de ontwerp-omgevingsvisie Loon op Zand 2040 voor iedereen ter inzage.

De keuzes in deze visie geven richting en ruimte aan toekomstige plannen en regels voor de woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden van de gemeente. De zes speerpunten laten zien waar de gemeente met de samenleving de komende jaren naartoe wil werken. Wethouder Louis Laros: “Onze gezamenlijke ambitie is dat de dorpen groen en duurzaam worden, waarbij ook de centra en bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst. We willen ons breder profileren op recreatie en werken toe naar een 'all-inclusive’ landschap."

Deel dit bericht met je vrienden!