Opvangen statushouder: Hoe staan de Langstraatgemeenten er voor?

DE LANGSTRAAT - Iedere gemeente moet vluchtelingen huisvesten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen dit per gemeente moeten zijn. Dit is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Gemeenten moeten vluchtelingen binnen drie maanden huisvesting aanbieden, anders kunnen de Provinciale Staten sancties opleggen.

Wat is een statushouder?
Asielzoekers krijgen bij inwilliging van de asielaanvraag een vergunning asiel voor bepaalde tijd (3 jaar). Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlands ingezetenen. Na 3 jaar kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd. Op het moment dat dit gebeurt, dan wordt een asielzoeker een statushouder genoemd.

Gemeenten Langstraat
Ook de gemeenten in De Langstraat moeten dit jaar nog een aantal van deze statushouders huisvesten. Dongen moet er nog 23 opvangen om geen sanctie te krijgen. Loon op Zand volgt met nog 13 op te vangen statushouders en Waalwijk hoeft er dit jaar nog maar 7. Maar lopen ze een beetje op schema?

Waalwijk
"Wij maken afspraken met onze wooncorporatie, maar onze taakstelling is voor dit jaar nog te overzien. Het gaat ons wel lukken om de 7 personen nog te huisvesten. Deze mensen kunnen we gewoon een plek geven in sociale huurwoningen, binnen de afspraken die we al met Casade hadden. Wij verwachten op dit moment geen bijzondere/tijdelijke oplossingen nodig te hebben om deze mensen te huisvesten", geeft de gemeente aan.

Loon op Zand
"Er wordt voortdurend vanuit de gemeente meegekeken of er woningen vrijkomen waar we, in overleg met de woningbouwvereniging, statushouders kunnen huisvesten zonder daarmee de druk op de schaarse huizen onevenredig te verhogen en daarmee het draagvlak onder het asielbeleid van Nederland nog verder uit te hollen. Loon op Zand ligt op schema om het aandeel statushouders op tijd te huisvesten", benadrukt een woordvoerder van de gemeente.

Dongen
De gemeente Dongen moet nog 23 statushouders opvangen, maar heeft nog geen duidelijkheid gegeven over waar de mensen terecht gaan komen. De gemeente heeft nog geen reactie hierover gegeven aan Langstraat media.

Deel dit bericht met je vrienden!