Opvangstop dakloze arbeidsmigranten vraagt om actie gemeente Waalwijk

WAALWIJK - Dakloze arbeidsmigranten konden de afgelopen periode gebruikmaken van noodopvang in Waalwijk. Dit werd geregeld door de gemeente Tilburg, die voor opvang zorgt in de hele regio. De opvang was tijdelijk mogelijk vanwege de avondklok. Vanaf 12 mei is het voor deze groep dus niet meer mogelijk om gebruik te maken van de opvang, waardoor deze mensen weer op straat komen te staan. Dit riep vragen op bij de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Jan Groos. Hij legde de gemeente Waalwijk vragen voor.

Onvoldoende op de hoogte

Omdat gemeente Tilburg de opvang voor dakloze migranten in de regio, waar Waalwijk onderdeel van is, de afgelopen periode heeft geregeld, is er kans dat de gemeente Waalwijk onvoldoende op de hoogte is van het probleem met de opvang van de migranten. Naar aanleiding daarvan heeft Jan Groos de volgende vragen gesteld: "Hoeveel EU arbeidsmigranten hebben vanuit onze gemeente gebruikgemaakt van deze tijdelijke noodopvangregeling? Als u dit niet weet, hoe komt het dat u hier niet van op de hoogte bent?"

Onduidelijkheid

In hoeverre de gemeente Waalwijk zich heeft verdiept in deze kwestie is dus onbekend, volgens de Groos. Ten opzichte van arbeidsmigranten wordt vaak de inschatting gemaakt dat ze alternatieve mogelijkheden tot onderdak hebben, zoals het vinden van werk om een slaapplaats te betalen of het terugkeren naar hun thuisland. 'Desondanks maakten volgens onze informatie nogal wat arbeidsmigranten in ons land gebruik van de daklozenopvang en werd daardoor de maatschappelijke opvang te zwaar belast', schrijft Groos in zijn brief aan het college van Waalwijk.

Groos sluit zijn brief af met de vraag: "Bent u bereid met hen in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief of vindt u dit een verantwoordelijkheid voor de gemeente Tilburg?" Het college heeft nog geen uitspraken gedaan en houdt zich momenteel nog bezig met de vragen van de CU.

 

Deel dit bericht met je vrienden!