Positieve jaarrekening in 2023 voor gemeente Dongen: 5,6 miljoen over

DONGEN - De gemeente Dongen heeft over 2023 een positief resultaat van de jaarrekening. Dat betekent dat er 5,6 miljoen euro over is.

Dit zijn niet de enige cijfers over de financiën in 2023. De algemene reserve is gestegen naar 17,6 miljoen euro en het eigen vermogen naar 26,3 miljoen euro. Ook de solvabiliteit groeit. Dit stijgt langzaam naar de 20 procent. De schuldquote is laag, namelijk 66 procent. Zelfs met investeringen in scholen blijft deze onder de kritische 130 procent.