Prinses Laurentien te gast bij ‘Taalschattenconferentie’

WAALWIJK – Woensdag 20 april was de eerste ‘Taalschattenconferentie’ in Theater De Leest. Taalschatten is een initiatief van prinses Laurentien. Ze wil ervoor zorgen dat alle kinderen met een voldoende taalniveau aan de basisschool kunnen beginnen. Prinses Laurentien was zelf aanwezig op de ‘Taalschattenconferentie’ en ging in gesprek met ouders en professionals over het ontwikkelen van taal bij kinderen van 0 tot 4 jaar.

Dat kinderen met een voldoende taalniveau aan de basisschool kunnen beginnen, lijkt vanzelfsprekend. Dat is het niet, aangezien zo’n één op de vier kinderen aan de basisschool begint met een taalachterstand. Taalschatten werkt samen met Waalwijk Taalrijk en hierdoor werd Waalwijk de pilotgemeente voor de conferentie.

Opvoeding
Voor een goed taalniveau op vierjarige leeftijd, is het ontwikkelen van taal in de eerste levensjaren van cruciaal belang. Lang voordat een kind zelf begint te praten, is de taalontwikkeling in volle gang. “Je ziet dat het belang van taalontwikkeling van jonge kinderen bij ouders snel verwaterd”, vertelt prinses Laurentien. “We willen de interactie tussen ouder en kind aansporen met dit soort evenementen. Die moet tijdens de zwangerschap al ontstaan om het taalniveau van een kind op tijd op peil te krijgen.”

Conferentie
Tijdens de ‘Taalschattenconferentie’ sprak de prinses met ouders en professionals om dat belang de benadrukken. Met de professionals sprak ze over taalniveau van kinderen van 0 tot 4 jaar en hoe ouders dit kunnen bevorderen. Met de ouders sprak ze over tips en zij deze kunnen toepassen in hun opvoeding. Uit deze gesprekken kwamen interessante bevindingen, volgens de prinses. “Je merkt dat het overgrote deel van de ouders die op komen dagen bij deze conferentie vrouwen zijn. Het potentieel van mannen bij de opvoeding en taalontwikkeling blijft vaak onbenut.”

Toekomstperspectief
De prinses wil nog veel bereiken met haar initiatief. Taalschatten is pas actief sinds vorig jaar, maar prinses Laurentien heeft een duidelijke visie voor haar project over vijf jaar. “Ik wil dat over vijf jaar de investering in taalverwerving van 0 tot 4 begrepen wordt als fundament voor sociale cohesie, welvaart en innovatiekracht”, vertelt de prinses. “Dat kunnen we doen door taalkundige opvoeding te koppelen aan grotere maatschappelijke verhalen. Daarnaast wil ik dat het dan algemeen geaccepteerd is dat een taalachterstand, als je begint op de basisschool, een groot probleem is. Dat gebeurt nog te weinig, omdat er eigenlijk niemand verantwoordelijk is voor het bestrijden van dit soort achterstanden.”

Deel dit bericht met je vrienden!