Raad stemt in met verlenging tijdelijke noodopvang Dongen

DONGEN – De Dongense gemeenteraad heeft op donderdagavond 6 juni unaniem ingestemd met een verlenging van de tijdelijke noodopvang in Dongen. De noodopvang wordt met zes maanden verlengd en blijft vooralsnog open tot en met 31 januari 2025.

Sinds 1 februari 2024 vangt Dongen rond de 150 asielzoekers op in een tijdelijke noodopvang aan De Nestel. De opvang verloopt probleemloos en opvangplekken in Nederland zijn schaars. Inwoners en ondernemers vroegen daarom een verlenging van de noodopvang aan. Met een informatiebijeenkomst is het draagvlak onderzocht. De meeste inwoners staan positief tegenover een verlenging van zes maanden. Daarom deed het college een voorstel aan de raad, dat nu is goedgekeurd. Halverwege de verlenging wordt er geëvalueerd met de Dongenaren hoe het verloopt.