Regels eindexamens tijdens corona

LANGSTRAAT - De centraal examens zijn op maandag 17 mei van start gegaan. Dit jaar zijn er een aantal veranderingen waardoor leerlingen ruimere mogelijkheden hebben om het examen af te leggen. Zo wordt het tweede tijdvak verlengd van vier dagen naar tien dagen en kunnen de leerlingen een vak wegstrepen als dat betekend dat ze zo alsnog kunnen slagen.

Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profiel vak sluiten dit vak af met een schoolexamen, in plaats van een schriftelijk en praktisch examen.

Verlenging

De verlenging van het tweede tijdvak zorgt ervoor dat leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten, het examen af kunnen leggen in het tweede tijdvak.

Ook kunnen leerlingen een of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat er voor deze vakken meer voorbereidingstijd is. Daarnaast krijgen de leerlingen een extra herkansing voor het examen, zij kunnen dan twee vakken herkansen in plaats van een.

Wegstrepen

De laatste grote verandering is dat de leerlingen een vak mogen wegstrepen. Ze strepen dan het eindcijfer voor een heel vak weg, waardoor het vak niet meetelt bij het bepalen van de uitslag. Dit mag geen kernvak zijn en het cijfer van het weggestreepte van blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.

Dezelfde maatregelen gelden voor staatsexamenkandidaten, ook zij hebben de mogelijkheid de examens te verspreiden over twee tijdvakken en mogen twee onderdelen  herkansen en een eindcijfer weg te strepen.