Sacha Ausems beëdigd als burgemeester van Waalwijk

WAALWIJK - De Commissaris van de Koning – Ida Adema – heeft op donderdag 8 juli Sacha Ausems (51) beëdigd als burgemeester van de gemeente Waalwijk. Zij volgt Nol Kleijngeld op, die met pensioen is gegaan. Ausems was de laatste 14 jaar bestuurder bij verschillende zorginstellingen.

Daarvoor werkte zij in het bedrijfsleven. Burgemeester Ausems ziet een integrale opdracht voor zich: uitdaging op het hardere stuk van verstedelijking, voorzieningen, openbare orde en veiligheid en duurzaamheid. Maar zeker ook op het zachtere stuk van de sociale cohesie, community, de ziel van Waalwijk. “Ik wil Waalwijk een stad laten zijn waar iedereen telt en meedoet. Waar de kracht van iedereen wordt aangeboord. Waar iedereen zijn of haar stukje van de puzzel legt”, geeft de nieuwe burgemeester aan.

Deel dit bericht met je vrienden!