Schulden van slachtoffers toeslagenaffaire Waalwijk worden kwijtgescholden

WAALWIJK - De kindertoeslagenaffaire heeft een grote impact gehad op veel huishoudens in Nederland. Uit de diverse publicaties werd duidelijk dat er veel ouders door de kinderopvangtoeslagaffaire getroffen zijn en in grote (financiële) problemen raakten. Dat geldt ook voor een aantal uit huishoudens in Waalwijk, maar de gemeente komt hen tegemoet.

Getroffen huishoudens in Waalwijk
Inmiddels hebben 84 Waalwijkse gezinnen zich bij de Belastingdienst gemeld als gedupeerde ouder kinderopvangtoeslag. Er is contact opgenomen met alle gezinnen. Met 67 huishoudens is telefonisch contact geweest. Met 17 huishoudens is het niet gelukt om telefonisch contact te leggen."

"Zij waren telefonisch niet bereikbaar of het telefoonnummer was niet bij ons bekend. Deze 17 huishoudens hebben daarom een brief ontvangen. Van 67 bereikte huishoudens gaven 9 huishoudens aan hulp nodig te hebben. Voor deze inwoners is een hulpverleningstraject opgestart", geeft de gemeente Waalwijk aan.

Kwijtschelden van schulden
Op 18 januari 2021 heeft het Rijk aangekondigd dat de schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen worden kwijtgescholden. Ook aan de gemeenten en Waterschappen is gevraagd om de openstaande vorderingen kwijt te schelden. Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die
gemeenten maken bij het verlenen van de kwijtschelding volledig worden vergoed.

De gemeente Waalwijk laat weten dat de inwoners, die in aanmerking komen voor een kwijtschelding, op korte termijn schriftelijk geïnformeerd worden. "Van de 84 huishoudens die wij nu in beeld hebben, zijn 32 huishoudens inmiddels als gedupeerd aangemerkt. Eén huishouden is niet als gedupeerd erkend en voor de overige huishoudens vindt de toets nog plaats", zegt het college.

De volgende zaken mogen kwijtgescholden worden: rioolrecht, hondenbelasting,
vastrecht afvalstoffenheffingen, onroerende zaak belasting: zowel zakelijk als het gebruik,
afvalstoffenheffing ledigingen en aantal kilo’s en de naheffingsaanslag parkeerbelasting. In totaal wordt er meer dan €8500,- euro kwijtgescholden aan schulden. Dit is dan alleen nog maar van de huishoudens die zijn aangemerkt als gedupeerd.

Uit huis geplaatst
De afgelopen periode is bekend geworden dat door de gevolgen van de toeslagenaffaire kinderen van gedupeerde ouders uit huis zijn geplaatst. "Van de 84 huishoudens is, voor zover bij ons bekend, bij één inwoner sprake van een uithuisplaatsing van de kinderen
als gevolg van de toeslagenaffaire", meldt het college. Deze ouder is in beeld bij de gemeente en wordt ondersteund.

Deel dit bericht met je vrienden!