SGP-raadslid Henk van Zelst krijgt nul op het rekest van Raad van State

WAALWIJK - SGP-raadslid in de gemeente Waalwijk, Henk van Zelst, heeft nul op het rekest gekregen van de Raad van State. Hij voerde een jarenlange juridische strijd, omdat hij vond dat hij, ondanks zijn rol als raadslid, namens SV Capelle het woord zou mogen doen.

De oorzaak van het hele proces is een alcoholboete die SV Capelle kreeg in 2019. De club diende in eerste instantie een bezwaar in, en schoof Van Zelst naar voren om bij de bezwarencommissie het woord te doen. Van Zelst is namelijk nauw betrokken bij de club en het raadslid draagt SV Capelle een warm hart toe. De bezwarencommissie wees dat toentertijd al af, omdat zij vonden dat raadsleden zich niet in dit soort kwesties mochten mengen. Na een lang proces, ligt de Raad van State op één lijn met de bezwarencommissie: Van Zelst had niet het woord mogen voeren namens SV Capelle.

Van Zelst en SV Capelle ontvingen beide immateriële schadevergoeding, dat is een bedrag van 500 euro, als een proces langer dan twee jaar duurt en het bij betrokken partijen tot frustratie leidt. Buiten dat, is er niet veel positiefs te melden voor Van Zelst: ''Wat dat betreft een geslaagd hoger beroep, voor het overige natuurlijk heel teleurstellend voor mijzelf, maar er is nu wel duidelijkheid gekomen'', meldt van Zelst op Facebook.

In de uitspraak zelf wordt klare taal gesproken: ''De commissie heeft [appellant] (Van Zelst, red.) als vertegenwoordiger van Sportvereniging Capelle geweigerd, omdat hij lid is van de raad van de gemeente Waalwijk. Het optreden als vertegenwoordiger is een verboden handeling, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet.''