SGP stelt vragen over Bezuinigingsvoorstellen gemeente Waalwijk

WAALWIJK - De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over Bezuinigingsvoorstellen Waalwijk. Vanaf 2026 krijgen gemeentes namelijk minder geld van het Rijk. Hierdoor dreigen er structurele tekorten.

Op 4 september 2023 is gevraagd om een robuust financieel perspectief en mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Volgens de SGP heeft de raad hierover nog geen concrete resultaten gezien. Er is toegezegd om op 5 september 2024 met een plan met concrete maatregelen te komen. De fractie zegt dan meer dan een jaar verder te zijn en had iets meer voortvarendheid gepast gevonden.

De SGP wil daarom onder andere weten welke bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn. De fractie wil de inwoners ontzien bij de bezuinigingen.