Verbetering van speeltoestellen in Dongen (Video)

DONGEN - De gemeenteraad van Dongen nam in november 2021 een motie aan om met een globaal meerjaren plan van aanpak te komen voor het onderhoud en de vervanging van de speeltoestellen in de buitenruimte van Dongen. Hierbij zou niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit verbeterd moeten worden.

Ook wil de raad een goede spreiding van de speeltoestellen over de gemeente en de gebruikersgroepen nastreven. Daarnaast heeft de raad gevraagd de schuldquote en de solvabiliteit in kaart te brengen en te onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn. De gemeente Dongen bezit ongeveer 459 speeltoestellen. Deze zijn verdeeld over 72 speelplekken in alle kernen.

 

Deel dit bericht met je vrienden!