Verlenging intentieovereenkomst Schoolkwartier

WAALWIJK -  De intentieverklaring tussen Bibliotheek Midden–Brabant, de gemeente Waalwijk en de Sanders Retail Groep over de mogelijke ontwikkeling van het Schoolkwartier is verlengd. Doel van deze overeenkomst is onder meer de mogelijkheden en effecten van een eventuele verplaatsing van de bibliotheek in kaart te brengen.

De afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de partijen en zijn er de nodige stappen gezet. Er is op een aantal vragen nog niet voldoende duidelijkheid en/of zekerheid om over te kunnen gaan tot het voorbereiden van besluitvorming. Daarom heeft het College – in afstemming met de Bibliotheek Midden-Brabant en de Sanders Retail Groep – besloten de intentieovereenkomst te verlengen tot 1 januari 2022.

Deel dit bericht met je vrienden!