Vlijmens Lint krijgt geen inzage in kosten van omstreden vernieuwingsplan: ‘Provincie levert ons enkel smoesjes’

VLIJMEN – Natuurvereniging Vlijmens Lint krijgt van de Projectgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) geen inzage van de kosten van verlegging van de Bossche sloot. GOL is een provinciaal plan om natuurgebieden rond de A59 te verbeteren. Een deel van dit plan zou bestaan uit het verleggen van een sloot in de buurt van de Meliestraat in Vlijmen.

Dit zou er echter toe leiden dat een stuk bos gekapt wordt om ruimte te maken voor de nieuwe ligging van de sloot. "Onnodig", vindt het Vlijmens Lint. Om hun afkeer tegen de nieuwe plannen kenbaar te maken plaatsten de vereniging een aantal weken geleden borden met de tekst ‘Kap de kap’ erop. Deze borden moesten ze van de gemeente weghalen omdat ze op gemeentegrond stonden.

Alternatieve plannen

Het Vlijmens Lint bood de gemeente ook alternatieve plannen aan om de bomen te sparen. Deze zouden volgens de vereniging goedkoper zijn dan de huidige plannen. “Er is in november 2021 een uitspraak gedaan over de bezwaren die tegen de huidige plannen in zijn gediend. Wij sluiten ons hierbij aan. Het is ons dan ook niet duidelijk waar het Vlijmens Lint hun aanname op baseert dat het goedkoper uitgevoerd kan worden”, geeft de gemeente Heusden aan.

Het Vlijmens Lint vroeg de provincie hierom een uitsplitsing te tonen van de kosten voor het verleggen van de sloot. De provincie heeft nu dus besloten deze niet te delen. Volgens de provincie is deze informatie marktgevoelig. Wat aan de informatie marktgevoelig is, is niet duidelijk volgens Vlijmens Lint. De gunning heeft immers al lang geleden plaatsgevonden en is toegekend aan één partij: Combinatie Mourik Besix.

‘Enkel smoesjes’

“De provincie levert ons enkel smoesjes”, vertelt Chris Rangelrooy, lid van Vlijmens Lint. “Ze zeiden namelijk eerst de gegevens die we opvroegen niet te hebben. Nu zeggen ze weer dat ze de informatie wel hebben, maar niet willen leveren. Dat het marktgevoelig zou zijn is pure onzin, omdat het project al aan een bedrijf is uitbesteed. Wat zou het dan uitmaken of wij een klein stuk van de kosten in zouden kunnen zien.”

“Ik denk dat ze ons geen argumenten willen geven om hen aan te vallen”, gaat Chris verder. “Ze willen niet dat wij aan kunnen tonen dat ons idee goedkoper en beter voor de natuur is.”

GOL

Dat de gegevens die het Vlijmens Lint opvroegen niet gedeeld worden komt volgens de GOL omdat deze in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden door andere aannemers die zaken doen met de provincie. “Concurrenten van de gegunde aannemer kunnen inzicht krijgen in de wijze van opstellen berekeningen van kosten door de provincie”, meldt een woordvoerder van GOL. “De gegevens kunnen provinciaal belang schaden en worden hierom niet gedeeld. Het geldt in het algemeen dat dit soort gegevens niet gedeeld worden. Dit is overigens in lijn met de regels rond Wet Openbaarheid van Bestuur.”

Deel dit bericht met je vrienden!