Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord in Waalwijk bekend

WAALWIJK - Het ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ in Waalwijk is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Dat maakt het college van B&W van de gemeente Waalwijk bekend. Dit ontwerp ligt van 15 november tot en met 27 december ter inzage.

Tijdens deze periode kunnen inwoners hun mening geven over het ontwerp van de centrumentree. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het uiteindelijke ontwerp.

Afbeelding: Burobol