Waalwijk kent meeste wanbetalers van zorgpremies binnen Langstraat

WAALWIJK/DE LANGSTRAAT - Binnen de Langstraat heeft de gemeente Waalwijk de meeste wanbetalers van zorgpremies. Dit komt naar voren uit recent geactualiseerde cijfers van het CBS.

Het onderzoek
Onlangs heeft het CBS de cijfers bekend gemaakt over het aantal wanbetalers van zorgpremies in 2023. Het CBS definieert wanbetalers als volgt: "Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen". Om tot de cijfers te komen is gebruik gemaakt van gegevens van het CAK. Het CAK is onder meer verantwoordelijk voor mensen die buiten het zorgstelsel dreigen te vallen. Dit betekent dat mensen die schulden hebben, mensen zonder verzekering, mensen met gewetensbezwaren, mensen uit andere landen en mensen die in het buitenland wonen, nog steeds zorg kunnen krijgen dankzij het CAK. Het CBS ontving een bestand met informatie over de personen die bij dit instituut zijn aangemeld. Door koppeling van deze gegevens met de Basisregistratie Personen kunnen de aantallen en kenmerken van deze wanbetalers vastgesteld worden. Personen die bezig zijn met een aflossingsregeling en personen die vanaf 2015 door de zorgverzekeraar als 'goed betaler' zijn aangemerkt, worden niet tot de wanbetalers gerekend.

De resultaten
Het CBS heeft de verkregen cijfers gefilterd op verschillende criteria, waaronder gemeente-inschrijving. De resultatentabel laat zien dat Waalwijk in absolute aantallen en in procentuele aantallen de meeste wanbetalers van zorgverzekeringspremies kent. In de gemeente Waalwijk zijn namelijk 470 mensen aangeduid als wanbetaler, wat neer komt op 1,1 procent van alle inwoners in de gemeente Waalwijk. Loon op Zand volgt op 0,8 procent (160 mensen) en ook Dongen (150 mensen, 0,7 procent) en Heusden (270 mensen, 0,7 procent) komen niet boven de één procent uit. Waalwijk ligt met haar 1,1 procent precies op het landelijk gemiddelde.

Reacties
Langstraat Media vroeg om een reactie van de gemeente Waalwijk. Zij geven aan de cijfers "heel erg pijnlijk" te vinden en het verschrikkelijk te vinden dat de bestaanszekerheid van sommige inwoners onder druk staat. Ze geeft aan proactief te willen handelen, wanneer zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven signalen herkennen van wanbetaling en dit doorgeven aan de gemeente: "Als schuldenproblematiek eerder wordt gesignaleerd en aangepakt, biedt dat voor alle betrokkenen een positief resultaat." Door de inzet van vroegsignalering hoopt de gemeente het aantal mensen in de betalingsregeling te verminderen.

Daarnaast geeft de gemeente aan dat ze actief aan de slag gaan met een lijst die vanuit het CAK is ontvangen en waarin alle Waalwijkse wanbetalers worden aangegeven in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar. Ze hebben ervoor gekozen om vooral te focussen op de jongeren: "Je ziet namelijk dat jongeren steeds jonger gaan lenen door bijvoorbeeld aankopen te doen op afbetaling en de risico’s niet altijd goed kunnen inschatten. Dus we willen vroeg beginnen met bewustwording over financiële gezondheid."