Waalwijk stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

WAALWIJK - De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 24 juni 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar er energie bespaard kan worden en hoe het duurzaam kan worden opgewekt.

In de kadernota heeft Waalwijk vastgelegd dat ze met name inzet op de aanleg van zonnepanelen op daken en incourante gronden, denk aan de oude stortplaats aan de Gansoyensesteeg. Daarnaast wil ze maximaal vijftien hectare zonneveld op agrarische gronden aanleggen. Om in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken, zijn daarnaast circa veertien windmolens in Waalwijk nodig.