Wekelijkse veegrondes in gemeente Waalwijk gestart

WAALWIJK - Vanaf 31 oktober start de gemeente weer met haar vaste wekelijkse veegrondes. Hiermee worden de gevallen bladeren uit de bomen opgeruimd. Deze bladeren veroorzaken overlast voor weggebruikers. De gemeente veegt en ruimt de hoofdwegen en fietspaden. Blad in het openbaar groen ruimt ze later op, als al het blad van de bomen is gevallen. Overlast wordt beperkt, maar niet alles kan weg worden gehaald. De veegrondes zijn als volgt ingedeeld:

Maandag: Meerdijk-West, Besoyen, Centrum, Waspik Boven en Capelle, Dinsdag: Meerdijk-Oost, Amstel, Sprang en Landgoed Driessen, Woensdag: Laageinde, Donderdag: Antoniusparochie, Zanddonk-Noord en -Zuid, Baardwijk: de Hoef, Vrijhoeve, Vrijdag: Bloemenoord, Waspik Beneden.

Als er geen blad ligt of er zijn onvoorziene omstandigheden, bijvoor- beeld een kapotte veegmachine, storm of hevige regen, vegen we niet. Gevallen blad van gemeentelijke bomen en struiken mag men in de goot of in de bermen vegen, bij voorkeur één dag voor de veegronde.

Deel dit bericht met je vrienden!