Weken van de Ontmoeting: activiteiten op zondag 9 oktober

 

14.30 - 17.30 uur: Bijeenkomst NAH erbij. Informatieve bijeenkomst over NAH (Niet
Aangeboren Hersenletsel). De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van Waalwijk met NAH, hun familie en naasten en overige vrijwilligers of beroepsmatig betrokkenen.
Theater De Leest, Vredesplein 12 Waalwijk.

Aanmelden via www.waalwijzer.nl/niet-aangeboren-hersenletselnah-bijeenkomst-9-oktober

Deel dit bericht met je vrienden!