Werkzaamheden langs de nieuwe Horst

KAATSHEUVELVanaf 8 maart vinden er werkzaamheden plaats tussen de Horst en het Efteling Park. In een strook van tien meter langs de Horst worden bomen gerooid om ruimte te maken voor een nieuw hekwerk, een greppel en een ondergronds kabeltracé. Dit is nodig voor toekomstige ontwikkelingen van de Efteling en is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Gelijktijdig voert de gemeente werkzaamheden uit om de nieuwe Horst iets te verbreden, waardoor er verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Dit heeft de Efteling middels een brief aan de omwonenden medegedeeld.

Deel dit bericht met je vrienden!