Wethouder Timon Klerx presenteert de kadernota voor 2024

WAALWIJK - De kadernota wordt weer aangeboden aan de Waalwijkse gemeenteraad. Wethouder Timon Klerx zegt een evenwichtig pakket aan voorstellen te hebben opgenomen. Zo is er in de begroting geld beschikbaar voor onder andere initiatieven als Team 12, het jongerenpunt en het leerwerkloket. Ook wordt er een half miljoen euro vrij gemaakt voor het starten met indicatievrije zorg.

Verder gaat Waalwijk verder investeren in evenementen in de stad en blijft De Els en de omgeving een speerpunt in de begroting. Op de nieuwe insteekhaven en het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) wordt ook ingezet in de kadernota voor 2024.

De meerjarenbegroting van de gemeente Waalwijk is voor het eerst in jaren niet sluitend voor de kadernota. Dit komt omdat de algemene uitkering van het gemeentefonds voor Waalwijk van 99 miljoen euro in 2025 naar 90 miljoen euro in 2027 daalt.

Op donderdag 29 juni 2023 bespreekt de gemeenteraad de kadernota met inwoners en fracties. Het kaderstellend debat is op donderdag 6 juli 2023.