Wisselende misdaadcijfers van februari in De Langstraat

DE LANGSTRAAT - Het totaal aantal misdaden in De Langstraat gepleegd in februari, is bekend. Deze cijfers - gepubliceerd door allecijfers.nl - laten wisselende trends zien.

De gemeentes Loon op Zand en Heusden laten ten opzichte van januari een verbetering zien in de cijfers. Loon op Zand noteert de grootste daling, van 71 naar 55 misdaden totaal. In Heusden ligt dat getal wat hoger, maar is de gestage daling die ingezet is in november 2023 wel voortgezet: van 93 naar 88. Dat aantal lag in november nog op 124.

Waalwijk en Dongen scoren slechter dan in januari, daar is het aantal misdaden juist toegenomen. In Waalwijk lag het aantal al het hoogst, en is ook de hoogste toename te zien: van 138 naar 152. In Dongen stegen de cijfers minder hard: van 52 naar 61. Daarmee scoren ze op totale misdaden wel nog altijd beter dan Heusden.