WOZ-waarde Loon op Zand en Dongen stijgt meer dan landelijke cijfers

DE LANGSTRAAT - De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is in de gemeentes Loon op Zand en Dongen tot boven het landelijk gemiddelde gestegen. Dit blijkt uit cijfers die het CBS naar buiten heeft gebracht.

In Loon op Zand is de WOZ-waarde in een jaar tijd met 5,2 procent gestegen. Hiermee komt de gemeente uit op een WOZ-waarde van 384.000 euro. In de gemeente Dongen is deze WOZ-waarde gestegen met 3,2 procent, naar een totale waarde van 353.000. Een jaar eerder lag de WOZ-waarde voor deze gemeente nog op 342.000 euro. De gemiddelde stijging in Nederland ligt op drie procent, met een bedrag tot zo'n 379.000 euro. De WOZ-waarde toont de waarde van een woning. Deze waarde bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting huiseigenaren aan de gemeente moeten betalen, hoeveel eigenwoningforfait ze aan hun inkomen moeten toevoegen en hoeveel belasting ze aan het waterschap moeten afdragen. De WOZ-waarde van een woning is de marktwaarde op 1 januari van het jaar daarvoor.

Onder provinciaal gemiddelde
De WOZ-waarde in de provincie Noord-Brabant steeg met 4,1 procent. Opvallend is dat de WOZ-waarde in de gemeente Dongen sterker is gestegen dan het landelijk gemiddelde, maar minder sterk dan het provinciale gemiddelde. De gemeenten Waalwijk en Heusden hebben een lagere toename van de WOZ-waarden in vergelijking met zowel het landelijk gemiddelde als het provinciale gemiddelde. In Waalwijk is de WOZ-waarde met 2,9 procent gestegen, naar een bedrag van 351.000 euro. In Heusden ligt dit bedrag op 413.000 euro. Hier is de WOZ-waarde gestegen met 1,7 procent.

Volgens het CBS is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de WOZ-waarde niet één op één vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het kan zorgen voor een hogere WOZ-waarde.