Tag Archives: subsidie

Subsidiepotje voor het isoleren van huizen bijgevuld

HEUSDEN – Afgelopen jaar is er door Heusdenaren vaak subsidie opgevraagd voor het isoleren van huizen. Daarom wordt de subsidieregeling verlengd. Afgelopen jaar zat er 62.500 euro in de subsidiepot, waarvan bijna 54.500 euro is uitgegeven. Bijna 200 inwoners vroegen subsidie aan, 171 inwoners kregen een bijdrage. In de meeste gevallen betrof het aanvragen voor…
Lees meer

Heusden krijgt extra subsidie voor coronacheck

HEUSDEN - Alle gemeenten van Nederland krijgen extra geld van het rijk om de kosten van de coronacheck deels te vergoeden. Met de subsidie kan een horecaondernemer extra personeel inhuren, zodat er beter gecontroleerd kan worden op de toegang. Heusden ontvangt 115.000 euro. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om aanvragen te weigeren. Zo houdt…
Lees meer

Waalwijk start met subsidie voor afkoppelen hemelwater

WAALWIJK - Inwoners en ondernemers uit Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle kunnen nu subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van hemelwater. De gemeente wil hiermee stimuleren schoon hemelwater in de grond te laten zakken in plaats van in het riool. Door regenpijpen af te koppelen van het riool, wordt de riolering minder belast. Dat…
Lees meer

Tavenu bereikt overeenkomst met de gemeente Waalwijk

WAALWIJK - Op 6 april 2021 heeft het college het besluit genomen om de Tavenu geen subsidie meer te verlenen. Op dit besluit kwam veel kritiek, vooral van de inwoners van Waalwijk. Zij wilde graag de Tavenu zien voor jongerenwerk. Uiteindelijk zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan en er op een goede manier…
Lees meer