Tavenu bereikt overeenkomst met de gemeente Waalwijk

WAALWIJK - Op 6 april 2021 heeft het college het besluit genomen om de Tavenu geen subsidie meer te verlenen. Op dit besluit kwam veel kritiek, vooral van de inwoners van Waalwijk. Zij wilde graag de Tavenu zien voor jongerenwerk. Uiteindelijk zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan en er op een goede manier uitgekomen.

De gemeente ziet af van het volledig inkopen van het jeugd en jongerenwerk. In plaats daarvan is gekozen voor een gemengd model, waarbij de gemeente de basis voor het jeugd en jongerenwerk aan Tavenu subsidieert en bijzondere activiteiten en projecten via aanbesteding inkoopt. Daar tegenover staat dat de Tavenu in 2021 en 2022 haar werk meer inzichtelijk en toetsbaar gaat maken. Hieraan is de afgelopen weken al veel invulling gegeven. Door dit besluit kan dat Tavenu de komende jaren hun werk voortzetten. Hieronder is te zien welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en de Tavenu.

- De gemeente ziet af van het volledig inkopen van het jeugd en jongerenwerk.

- In plaats daarvan is gekozen voor een gemengd model, waarbij de gemeente de basis voor het jeugd en jongerenwerk aan Tavenu subsidieert en
bijzondere activiteiten en projecten v ia aanbesteding inkoopt.

- Tavenu organiseert onder de noemer sociaal ondernemerschap ook nog activiteiten die inkomsten genereren. Door deze inkomsten (deels) te gaan
verrekenen met het basis subsidie kan de gemeente met minder subsidie volstaan. Het geld dat op die manier wordt bespaard gebruikt de gemeente om nog meer bijzondere jongeren activiteiten en projecten via aanbesteding in te kopen.

- Deze werkwijze biedt een bestaansbasis voor Tavenu en geeft de gemeente ruimte om flexibel in te spelen op accenten in het Jeugdbeleid en op nieuwe
ontwikkelingen.

- In 2022 subsidiëren wij Tavenu behalve voor het basiswerk ook nog voor de projecten. De voorbereidingen voor de inkoop van projecten starten in datzelfde jaar. Vanaf 1 januari 2023 gaan we dan daadwerkelijk met het gemengde model werken. We gaan een en ander budgettair verwerken in de komende begroting 2022 en in de daarbij behorende meerjarenbegroting.

- In 2021 en 2022 gaat Tavenu haar werk meer inzichtelijk en toetsbaar maken. Hieraan is de afgelopen weken al veel invulling gegeven. Op basis van concrete prestatie - en verantwoordingsafspraken komt er meer zicht op de balans tussen kosten en opbrengsten. Met het oog op deze gewenste balans worden de (met name personele) kosten nader bekeken en vergeleken met andere jongerenwerkorganisaties. In 2021 wordt ook gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van de onderscheidende kosten voor de basistaken,
de projecten en het sociaal ondernemerschap. Dit is belangrijk omdat de gemeente het subsidie - en inkoopgeld wil inzetten voor basistaken en
projecten en niet voor activiteiten onder de noemer van sociaal ondernemerschap.

De afspraken vormen één samenhangend pakket. De gemeente en Tavenu
voelen zich dan ook allebei verantwoordelijk voor het volledig uitvoeren ervan.
Daarbij zijn beiden er van overtuigd dat het investeren in een goede relatie
uiteindelijk goed is voor het jongerenwerk en daarmee voor het veilig opgroeien
van de jongeren in onze gemeente.

Rob van de Tavenu is blij met de overeenkomst. "We moesten van ver komen, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. De relatie tussen de gemeente en ons is ondertussen ook verbeterd. We moeten nu hard gaan knokken om alles in goede banen te leiden, omdat we wel wat in hebben moet leveren. Maar we gaan er voor", laat Rob weten. "Wij hebben al best wel veel felicaties mogen ontvangen van inwoners die heel blij zijn dat we ons werk door kunnen zetten.

Deel dit bericht met je vrienden!