Bezwaren nieuwe provinciale weg Oosterhout en Dongen ongegrond

DONGEN/DEN HAAG - Het inpassingsplan ‘N629 Oosterhout - Dongen’ van provinciale staten van Noord-Brabant blijft in stand. De bezwaren tegen de nieuwe provinciale weg die de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar moet verbinden, zijn ongegrond. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 november 2020.

Met de nieuwe N629 wil de provincie de problemen op de bestaande N629 oplossen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in Dongen verbeteren. Tegen het bestemmingsplan waren onder meer Milieuvereniging Oosterhout en omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van de nieuwe weg.

Maar uit onderzoeken blijkt dat de bestaande verkeersoverlast op de N629 verder zal toenemen door de komst van nieuwe woningen en het nieuwe bedrijventerrein in Dongen. "Ook is de bestaande N629 niet verkeersveilig omdat er verhoudingsgewijs veel ongelukken gebeuren. Bovendien zal de leefbaarheid voor omwonenden met de komst van de nieuwe weg toenemen vanwege verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Provinciale staten hebben de nieuwe weg daarom nuttig en noodzakelijk kunnen achten", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

"Met name voor onze inwoners in West 1 betekent de komst van de nieuwe weg een verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast", aldus wethouder Petra Lepolder namens het college van B&W.

Deel dit bericht met je vrienden!