Community Care Dongen bleek een succes

DONGEN - In het voorjaar van 2018 hebben zorgaanbieder Maria - Oord, Zorgkantoor en Zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Dongen de handen ineengeslagen voor het experiment 'Community Care Dongen'. Nu wordt er teruggekeken op het project.

Het doel van Community Care Dongen (CCD) is om kwetsbare ouderen met geheugenproblemen zo lang mogelijk thuis het leven te laten leiden op de manier zoals zij dat graag willen. Dit draagt bij aan een groter gevoel van welzijn.

Uit de evaluatie blijkt dat het project de druk op de wachtlijsten verlaagd. Mensen met geheugenproblematiek die deelnemen aan CCD kunnen langer zelfstandig blijven wonen, waardoor verhuizen naar een verpleeghuis met gemiddeld acht maanden wordt uitgesteld