Discussie over het blijven van het vuurwerkverbod

LANGSTRAAT – Afgelopen jaar was er een landelijk vuurwerkverbod en dus ook in de Langstraat. De meningen onder de gemeenten zijn verdeeld over dit onderwerp. Sommige pleiten voor en andere juist tegen.

De jaarwisseling is dit jaar rustig verlopen in de Langstraat. In de meeste gemeenten waren maar een aantal kleine incidenten. En er is slecht één persoon aangehouden in verband met vernieling. Toch zijn de meningen over het vuurwerkverbod verdeeld. De gemeente Loon op Zand vindt een definitief vuurwerkverbod te ver gaan. Het was volgens hen allemaal eenmalig en wanneer je de wetgeving gaat herschrijven door deze reden, verlies je je geloofwaardigheid, geeft de gemeente aan.

Gemeente Waalwijk & Dongen

De gemeente Dongen staat nog steeds achter de keuze van de drie voorzitters van de veiligheidsregio in Brabant. Die hadden aangegeven dat een goede evaluatie nodig is. Ze willen verschillende alternatieven gaan onderzoeken, maar ze wachten nog om een conclusie te trekken.

De gemeente Waalwijk is overigens wel voorstander van een vuurwerkverbod. “Ik vraag me af of het verbod de juiste oplossing is, maar als je kijkt naar wat voor rommel het vuurwerk veroorzaakt dan is dat onvoorstelbaar”, zegt burgemeester Kleijngeld van Waalwijk. De burgemeester zou graag een centrale vuurwerkshow willen voortzetten. “Als we er voor zorgen dat dit een goed gestalte krijgt, kunnen we een nieuwe trend zetten die verder kan uitgroeien”, aldus Nol Kleijngeld.

Vuurwerkincidenten

De grafiek hieronder geeft het verloop aan van het aantal vuurwerkincidenten in de afgelopen jaren. Dit is op landelijk niveau. Rijksoverheid brengt dit rapport in samenwerking met de politie elk jaar naar buiten. Zoals je in de grafiek kan zien, zijn het aantal vuurwerkincidenten de afgelopen jaren alleen maar gestegen.

Alle cijfers over de afgelopen jaarwisseling zijn nog niet bekend. Wel geven verschillende media in hun berichtgeving aan dat het dit jaar rustiger was dan andere jaren.