Dongen biedt raad sluitende begroting aan

DONGEN - Het bestuurscollege van de gemeente Dongen biedt de raad een sluitende begroting aan. Vooral op het gebied van het sociaal domein en meer bepaald de jeugdzorg dreigen structurele tekorten.

Dongen zal terughoudend moeten zijn bij het maken van nieuwe keuzes die de gemeentekas raken. Het college is zelf positief gestemd over de nu voorliggende plannen.

De programmabegroting wordt door de gemeenteraad in twee sessies behandeld en wel op 1 en 8 november vanaf 20.00 uur tijdens de openbaar toegankelijke raadsvergaderingen.

Deel dit bericht met je vrienden!