Economisch Programma moet economie Langstraat versterken

LANGSTRAAT - De colleges van de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden hebben besloten om het Economisch Programma voor de Langstraat vast te stellen en aan de gemeenteraden voor te leggen. Het Economisch Programma heeft tot doel om de economie in de Langstraat te versterken. In dit programma wordt gekozen voor 5 speerpuntsectoren: vrijetijdseconomie, detailhandel, logistiek, metaal- en maakindustrie en de schoen- en lederbranche. Wethouder Hanne van Aart uit Heusden: "Het mooie aan dit Economisch Programma De Langstraat is dat het niet alleen drie gemeenten met elkaar verbindt, maar ook onderwijspartners, ondernemers en Baanbrekers.

We hebben elkaar ontzettend hard nodig om de kansen die voorliggen met alle mogelijke handen vast te pakken en een succes van dit programma te maken." Wethouder Ronald Bakker van Waalwijk vult aan "Bij aankomend economisch herstel is het belangrijk dat ondernemers, overheid en onderwijs gezamenlijk kansen weten te verzilveren. Het Economisch Programma is de aanzet om de potentie, die de drie Langstraatgemeenten door hun ligging en samenhang van nature bezitten, optimaal te benutten."

“Van oudsher hebben de gemeenten binnen de Langstraat veel gemeen. Door het gezamenlijk aanpakken van de economie zetten we de Langstraat beter in de markt”, aldus wethouder Kees Grootswagers van Loon op Zand. We hebben de ambitie om het ondernemen in de Langstraat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarom besteden we aandacht aan belangrijke factoren als bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel, het voorzieningenniveau (scholen, winkels, theater), het imago en serviceniveau van de (lokale) overheid.

In bijeenkomsten met ondernemers, het onderwijs en Baanbrekers is nagedacht over het belang hiervan. Tijdens deze bijeenkomsten werd vanuit het bedrijfsleven het belang van de ontwikkeling van de kennisintensieve branche en stimulering van innovaties en startend ondernemerschap benadrukt.

Verder zijn 3 belangrijke factoren voor de ontwikkeling van de economie in De Langstraat benoemd:

− Beschikbaarheid van personeel. Stimuleren van gerichte opleidingen, een betere match tussen onderwijs en bedrijfsleven. Arbeidspotentieel.

− Imagoverbetering en promotievoorstellen. Trots zijn op wat we te bieden hebben in De Langstraat. Dit als kans benutten.

− Een verbeterde overheidsdienstverlening in brede zin, waaronder het tot stand brengen van een structurele vorm van samenwerking of overleg tussen de 3 o’s (ondernemers, onderwijs en overheid).

Als de gemeenteraden hun goedkeuring geven zal het Economische Programma voor De Langstraat worden uitgevoerd. De colleges van de 3 gemeenten zullen aangeven welke zaken het eerst moeten worden aangepakt. Tevens zal afgesproken worden hoe de 5 speerpuntsectoren worden ondersteund en hoe het ondernemingsklimaat zal worden versterkt.

Deel dit bericht met je vrienden!