Gemeenteraden worstelen met vergaderen in coronatijd

LANGSTRAAT - Hoe zorg je ervoor dat de lokale democratie blijft draaien? Dongen, Waalwijk en Loon op Zand worstelden de afgelopen weken met de raadsvergadering. In maart werden bijeenkomsten uitgesteld, deze week gaat het toch echt van komen. Maar hoe?

Dat blijkt een aardige worsteling. In Waalwijk en Loon op Zand komt de raad niet fysiek bij elkaar.

Geen meerderheid: dus digitaal
In Waalwijk constateert de burgemeester donderdagavond in een ultrakorte bijeenkomst  dat er geen meerderheid is en er dus niet rechtsgeldig kan worden vergaderd. Daarop schorst de burgemeester als voorzitter van de vergadering de bijeenkomst en kan er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Die vergadering is wel rechtsgeldig als er geen meerderheid is.

Als de raadsvergadering naar verwachting op 9 april niet kan worden geopend, vergadert de raad aansluitend digitaal verder, meldt een woordvoerder van de griffie in Waalwijk. In een digitale vergadering mag de raad geen besluiten nemen. “Dit gebeurt dan bij de nieuwe vergadering. De digitale vergadering is ook via een livestream te volgen op de website.”

In Waalwijk staat onder meer de kredietverstrekking op de agenda voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De raad wordt gevraagd 23,3 miljoen aan krediet te verstrekken.

Noodwet
Waalwijk houdt nog een kleine slag om de arm als het gaat om de status van de digitale vergadering. “Mocht op 9 april de noodwet van kracht zijn die een digitale raadsvergadering, inclusief besluitvorming mogelijk maakt, dan wordt deze digitale vergadering een formele raadsvergadering.”

De noodzaak om te vergaderen is groot. In verband met het coronavirus zijn de raadsvergaderingen van 12 maart en 26 maart niet doorgegaan. “De raad gaat over een aantal onderwerpen, die op deze agenda’s staan, wel een besluit nemen en wel op 9 april omdat uitstel niet wenselijk is”, aldus de griffie. Een aantal onderwerpen wordt naar een later moment doorgeschoven.

Loon op Zand: alleen besluiten
In Loon op Zand is er geen digitaal alternatief. De raad is door de burgemeester verzocht niet naar de uitgeschreven vergadering te komen. Daarop wordt - net als in Waalwijk - naar verwachting geconstateerd dat er niet rechtsgeldig kan worden vergaderd.

Een raadslid stemt
Op 14 april volgt een nieuwe vergadering waarbij geen meerderheid aanwezig hoeft te zijn. “Tijdens deze vergadering zijn alleen stukken geagendeerd die zijn aangemerkt als akkoordstuk, wat betekent dat de raadsleden hierover geen debat meer wensen”, aldus de gemeente Loon op Zand. “Dan stemt een raadslid voor de hele gemeenteraad”, legt de woordvoerder uit. “Als de meerderheid voor is, dan stemt dit raadslid voor, waarbij de stemverhouding één stem voor en nul tegen is.”
Aan insprekers is gedacht in Loon op Zand. Die kunnen tot 24 uur voor de vergadering van donderdag hun bijdrage via e-mail sturen aan de griffie. Loon op Zand neemt donderdag onder meer besluiten over het leerlingenvervoer, het bomenbeleid en budget voor afwikkeling van de faillissementen van Stichting Multifunctionele Centra gemeente Loon op Zand en LoZ Accommodatiebeheer BV.

Dongen: wel fysieke vergadering
Dongen pakt het iets anders aan. Daar komt de raad in zogenoemde quorum-bezetting bijeen, donderdag om 20.00 uur. Dat betekent dat er slechts 11 raadsleden verdeeld over de partijen aanwezig zijn, plus de burgemeester als voorzitter en de griffier. “Daarbij is de verhouding tussen oppositie en coalitie zoals ook bij normale aanwezigheid”, geeft griffier Charlotte Visser aan.

Deze donderdag 9 april is dit enkel een besluitvormende vergadering, waar louter hamerstukken op de agenda staan. Zo hakt de Dongense raad in deze minimale bezetting knopen door over onder meer het beleidsplan openbare verlichting en de Kadernota 2021 van de GGD Hart voor Brabant.

Dongen kent nog geen mogelijkheid om de vergadering te streamen via het raadsinformatiesysteem. Streekomroep Langstraat Media zendt daarom deze korte vergadering uit. “Op die manier voldoen we aan de eis van openbaarheid”, aldus de griffier. “We werken er hard aan om het zelf live te kunnen streamen, maar we zijn blij dat we met inzet van Langstraat Media zodat de inwoners de vergadering in beeld en geluid kunnen mee krijgen.”