Handtekeningen tegen arbeidsmigranten

WAALWIJK - De werkgroep ‘Herbestemming Samarja’ verzamelde de afgelopen week handtekeningen in Besoyen, om het protest tegen het plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige zorgcentrum kracht bij te zetten. Tot op heden tekenden al ruim duizend inwoners tegen het plan. De handtekeningen worden op 4 februari aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk.

Op 10 december 2015 werd bekend dat het Waalwijkse bedrijf Dushi voormalig woonzorgcentrum Samarja had aangekocht, met het doel er circa 120 arbeidsmigranten te huisvesten. Veel inwoners van Samarja zien grote bezwaren in het plan. De werkgroep ‘Herbestemming Samarja’ werd opgericht, met het doel een constructief overleg aan te gaan met de gemeente Waalwijk. Er is inmiddels gesproken met wethouder Keijzers van gemeente Waalwijk. Ook vond er een overleg plaats met de klankbordgroep die Dushi-ondernemers Leo Pullens en Anna Groenendaal hebben geformeerd.

De werkgroep bestaat uit tien enthousiaste vrijwilligers met daarnaast een grote groep overage vrijwilligers welke zich in willen zettenvoor hand en span diensten . Ze vertellen: “In december werden we overvallen door de plannen die Dushi kenbaar maakte. Het woonzorgcentrum Samarja staat leeg sinds de ouderen verhuisden naar de nieuwe locatie Spoorwiel. De aanleunwoningen in het aangrenzende Lointhoven zijn overigens nog wel bewoond door senioren. Lange tijd was onduidelijk wat er met Samarja zou gebeuren. Als omwonenden hoopten we uiteraard op een mooie herbestemming, passend in de rustige wijk die Besoyen is. Er wonen hier veel jonge gezinnen en ook veel ouderen, die hier soms al hun hele leven wonen. Het plan om in Samarja 120 – en misschien zelfs 150 arbeidsmigranten – te gaan huisvesten viel velen rauw op het dak. Direct omwonenden en ook andere inwoners van Besoyen vrezen voor overlast door de toekomstige bewoners. Die vrees is niet ongegrond, aangezien groepen arbeidsmigranten al enkele jaren ernstige overlast veroorzaken in diverse panden op het Westeinde, in de Grotestraat en de Hollandsestraat. Alcoholmisbruik, vechtpartijen en lawaaioverlast in nachtelijke uren zijn er inmiddels bijna ‘gewoon’. Tot op heden is het nog niet gelukt om die problemen op te lossen, tot grote frustratie van de buurt. Dushi geeft aan in Samarja een beheerder aan te stellen die toezicht zal houden, maar of dat problemen zal voorkomen? Wij betwijfelen dat ten zeerste!”

De werkgroep ziet meer bezwaren in het plan. “We vrezen voor verkeersoverlast en parkeerproblemen. De directe omgeving – Mercatorlaan / Berckenrodelaan / Gemma Frisiuslaan – is nu al niet overzichtelijk en kent de nodige spitsuren. Met de komst van 120 bewoners zal de verkeersdruk aanzienlijk toenemen, wat de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Ook zal er in de nachtelijke uren veel meer verkeer ontstaan, aangezien de bewoners vaak in ploegendiensten zullen werken. Dushi heeft laten weten extra parkeerplaatsen aan te willen leggen. Maar het is aannemelijk dat dit verre van voldoende zal zijn voor ruim 120 bewoners en hun eventuele bezoekers. Bovenal vrezen eigenaren van koopwoningen voor een waardevermindering van hun huizen, indien de vrees bewaarheid wordt.”

We vinden het niet wenselijk om door dergelijke grootschalige huisvesting een ‘dorp binnen onze wijk’ te creëren. Door 120 arbeidsmigranten bij elkaar te huisvesten, die bovendien tijdelijk in Nederland zullen verblijven, waardoor er continu verloop zal zijn, wordt integratie in onze samenleving niet gestimuleerd. Wij begrijpen dat arbeidsmigranten ergens gehuisvest moeten worden. Maar wij zeggen ‘nee’ tegen deze grootschalige huisvesting. Om dat op een fatsoenlijke wijze te onderstrepen, hebben vrijwilligers de afgelopen week handtekeningen verzameld in de wijk Besoyen. Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken, maar toch hebben binnen enkele dagen al meer dan duizend mensen getekend tegen de plannen. Dat is ongeveer de helft van alle volwassen inwoners van de wijk. Dat zegt dus wel iets.”

Inmiddels heeft Dushi de benodigde vergunningsaanvragen ingediend bij de gemeente Waalwijk. Binnen acht weken na 28 december 2015 moet de gemeente een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met zes weken verlengd worden. Het comité : “Op donderdag 4 februari willen we bij aanvang van de raadsvergadering onze handtekeningen overhandigen. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, is van harte uitgenodigd ons te vergezellen.

We verzamelen om 18.30 uur bij de ingang van het gemeentehuis aan de Taxandriaweg.”

“We willen niet dat dit ingewikkelde vraagstuk wordt afgewenteld op een wijk als Besoyen. Daarvoor is de impact van het plan veel te groot. Zoals dergelijke grootschalige huisvesting overigens in geen enkele woonwijk thuishoort! Want inwoners van de gemeente Waalwijk moeten zich realiseren, dat als de gemeente de vergunning verleent, de weg vrij lijkt om ook in andere leegstaande locaties arbeidsmigranten te gaan huisvesten.”

De werkgroep ‘Herbestemming Besoyen’ is te volgen op Facebook: facebook.com/herbestemming.samarja
en is bereikbaar via mail: herbestemmingsamarja@gmail.com

Deel dit bericht met je vrienden!