Hoe staat het ervoor met de nieuwe Wetering in Loon op Zand?

LOON OP ZAND - Er gebeurt op dit moment veel in het dorp en bij de gemeente Loon op Zand en daarom vroegen wij ons af hoe het staat met de plannen van de nieuwe Wetering? Wij proberen het een en ander voor jullie op een rijtje te zetten:

Op donderdag 13 juli 2023 is er een raadsvergadering bij de gemeente Loon op Zand. In deze vergadering moet het budget ter beschikking gesteld worden om de tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers te kunnen realiseren. Daarnaast wordt tijdens deze vergadering ook uit één van de drie plannen gekozen die nu klaarliggen voor de nieuwe Wetering in Loon op Zand. De huidige Wetering grenst nu nog aan het oude kloostergebouw maar het voorstel aan de gemeenteraad is om in te stemmen met "Scenario A", waarbij het nieuwe dorpshuis en de sporthal los van het oude klooster gebouwd gaan worden.

"Dit alles vraagt veel voorbereiding, uitwerking en overleg om binnen de gemeente te stroomlijnen en af te stemmen op elkaar en met de Vrienden van de Wetering, zodat alle neuzen dezelfde kant op gaan wijzen", aldus Kees Hesselmans, voormalig voorzitter van de Wetering Plan Groep. "Verder is het van belang dat er snel een stichtingsbestuur komt, dat zal dienen als overlegorgaan met de gemeente en als aanspreekpunt, want binnen Loon op Zand is de boel nu te versnipperd. Wie doet en regelt wat? Eenduidigheid zou erg fijn zijn, zodat Loon op Zand uit één mond spreekt", aldus Hesselmans.

De huidige gebruikers van de Wetering moeten in ieder geval in 2024 het huidige pand verlaten hebben. Deze gebruikers worden ondergebracht op verschillende locaties: De Venloene, die hiervoor de theaterzaal, de oude gymruimte en een deel van de algemene ontmoetingsruimte ter beschikking stelt, in en rond De Kuip en de manege, waarbij de manege geschikt wordt gemaakt voor repetities van de muziekverenigingen en opslag van instrumenten. Voor de gebruikers van de huidige sporthal wordt nog gezocht naar alternatieven in de omliggende kernen.

Deel dit bericht met je vrienden!