Hoe zit het met het drugsgebruik in Waalwijk onder jongeren?

WAALWIJK – Uit een reportage van Nieuwsuur blijkt dat het drugsgebruik in Altena aan het toenemen is in de coronacrisis. Ook de gemeente Waalwijk heeft vorig jaar een rapport uitgebracht wat gaat over het lokaal gezondheidsbeleid van 2020 tot 2023.

Hierin staat ook de gezonde leefstijl van jongeren uit Waalwijk op de agenda. Er wordt al sinds 2015 samengewerkt met de partners volgens de JOGG-methodiek, Jongeren Op Gezond Gewicht. In het Nationaal Preventie-akkoord staan drie belangrijke thema’s waar het gezondheidsbeleid in Nederland aan zouden moeten voldoen. Dat gaat over het terugdringen van roken, overgewicht en het problematisch alcoholgebruik. De speerpunten die de gemeente Waalwijk voor de komende jaren wil aanhouden is het stimuleren van sport & beweging, voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en creëren van een rookvrije omgeving voor de kinderen.

Huidige situatie drugsgebruik

In de gemeente Waalwijk heeft een klein percentage van de jongeren wel eens drugs gebruikt (13%), maar daar hebben zij vaak geen toestemming voor gekregen van hun ouders. Uit onderzoekt blijkt dat 71% van de ondervraagde jongeren helemaal geen drugs mag gebruiken van hun ouders. 3% van hun ouders geeft wel toestemming. De gemeente had voor dit onderzoek jongeren ondervraagd tijdens een evenement in Waalwijk. Er waren in totaal 97 jongeren ondervraagd tussen de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Daarbij was de gemiddelde leeftijd 14,5. De jongeren geven aan dat ze vooral drugs gebruiken voor de gezelligheid, maar niet omdat ze het lekker vinden.

Volksgezondheid heeft daarnaast op nationaal niveau het drugsgebruik onder jongeren onderzocht. Daarbij hadden zij MBO en HBO studenten ondervraagd en het drug lachgas was vrij populair onder studenten. In 2019 gaf 29% van deze doelgroep aan lachgas te hebben gebruikt. Elf studenten van dit onderzoek hadden ooit harddrugs gebruikt(9%). Daarnaast kwam er uit dat meer jongens dan meisjes ervaring hebben met harddrugs.

Handhaving

De handhaving van drugsgebruik is niet opgenomen in het lokale preventie- en handhavingsbeleid. De reden hiervoor is dat drugs niet valt onder de drank- horecawet en de wetgeving voor beide middelen is anders. Vanaf 2020 heeft Waalwijk een actieplan ingesteld om het drugsgebruik(inclusief lachgas) te ontmoedigen. De cijfers zijn gebaseerd op een rapport wat de gemeente Waalwijk vorig heeft opgesteld in het lokaal gezondheidsbeleid (2020-2023) ‘Go Healthy’.

Andere gemeenten in de Langstraat

De andere gemeenten in de Langstraat doen vooral aan preventie werk. De gemeente Loon op Zand geeft aan dat zij samen met de politie verder ‘geen bijzonderheden’ zien. Wanneer zij dat wel zien zullen ze daar tijdig op anticiperen. De gemeente Dongen heeft verder geen reactie gegeven op dit onderwerp.