Hoefsvengebied voelt zich in hoek gezet

WAALWIJK - Stichting Hoefsvengebied is niet blij met hoe de gemeente de plannen van het Hoefsvengebied heeft aangepakt.

De gemeente Waalwijk heeft toekomstplannen voor het recreatiegebied, zo bleek uit een artikel van het Brabants Dagblad. Zodra de plannen concreter zouden zijn, werden de inwoners pas gepolst. Stichting Hoefsvengebied was het hier niet mee eens en stuurde een brief naar de raad en het college. Nadat de SGP hier op 19 augustus vragen over stelden aan het college, bleken er helemaal geen toekomstplannen te zijn. Volgens het college was het allemaal gebaseerd op een misverstand. ''We begrijpen de verwarring'', schreef het college in een brief aan de stichting en de SGP.

Volgens het recreatiegebied was er helemaal geen sprake van verwarring. ''Er is onjuiste informatie doorgegeven aan het Brabants Dagblad en aan ons als stichting. Er zijn dus een aantal scenario's mogelijk. 1: De journalist van het Brabants Dagblad heeft de informatie verkeerd begrepen, maar dat betwijfelen we. 2: Er is vanuit de gemeente wel gesproken over de toekomstplannen, maar ze zijn het vergeten. 3: De gemeente heeft de term 'toekomstvisie' wel gebruikt en vervolgens weer aangepast toen er ophef over kwam. Door te zeggen 'we snappen de verwarring' lijkt de gemeente te impliceren dat wij als stichting onjuiste informatie verspreiden, wat absoluut niet het geval is!''

De gemeente wilde naar de toekomst van het hertenkamp kijken, hoe om te gaan met biodiversiteit en het behouden en versterken van de creatieve waarde. Dat zijn de plannen van het college, zo blijkt uit een brief aan de SGP en de stichting. De stichting snapt echter niet waar deze plannen vandaan komen. ''De gemeente had in juli al een motie aangenomen waarin de functie en structuur van het hertenkamp behouden moet blijven en waar mogelijk versterkt. Nu zeggen ze ineens te gaan kijken naar de toekomstplannen van het hertenkamp. Alsof de toekomstplannen nog niet vast staan. Dat is onduidelijk en zorgelijk.''

Daarnaast is de stichting benieuwd naar de plannen voor biodiversiteit. ''Twee jaar geleden hebben we daarover contact gehad met de wethouder. We hadden een voorstel om delen van de grasvelden in te zaaien ter vergroting van de biodiversiteit. De gemeente zou met een inzaaiplan komen. Ook zouden ze zorgen voor randbegroeiing aan de velden en bosschages plaatsen. Na loop van tijd liet de gemeente echter niets meer van zich horen. Een paar maanden later kregen we te horen dat de plannen van de baan waren wegens tekorten in de begroting. Nu ineens zouden ze wel geld hebben voor de biodiversiteit.''

Het grootste punt van ergernis bij de stichting is dat de gemeente niet luistert naar de inwoners. ''Het is vreemd dat de gemeente erover dacht om veranderingen te brengen in het Hoefsvengebied, want aan de omwonenden werd niks gevraagd. Voor hen is het recreatiegebied juist belangrijk: een plek om tot ontspanning te komen of om de hond uit te laten. In plaats van eerst een heel plan voor te koken zou de gemeente eens daadwerkelijk een stuk burgerparticipatie en -inspraak kunnen toepassen. Eerst met de inwoners en stakeholders praten en op basis van die verkregen informatie kijken of er veranderingen doorgevoerd moeten worden.''

Waalwijk is al langer bezig met plannen voor het Hoefsvengebied. Op 1 juli stemde de gemeente in met de bouw van de nieuwe woonwijk Akkerlanen dat aan het Hoefsvengebied grenst. Ook dit project zorgde voor veel kritiek, waaronder een brief van Stichting Hoefsvengebied die tegen de bouw was. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat er naast de Akkerlanen geen andere bouwprojecten komen rond het gebied.

De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat het college nog niet kan reageren op het artikel, aangezien de raad nog over dit onderwerp geïnformeerd moet worden.

Deel dit bericht met je vrienden!