Indienen bestemmingsplanwijziging voor 1 juni 2021

WAALWIJK - De overheid bundelt alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving in één wet: de Omgevingswet. Een grote verandering waar de gemeente Waalwijk zich op voorbereidt. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022 en heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures. In het bijzonder voor het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging.

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien de aanvraag (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) dan vóór 1 juni 2021 in.

Deel dit bericht met je vrienden!