Lachende gezichten op basisschool Theresia

KAATSHEUVEL - De basisscholen zijn sinds deze maandag weer (gedeeltelijk) open. Zo ook basisschool Theresia in Kaatsheuvel. Speciaal voor Langstraat Media blikte directeur Ingrid Stokkermans terug op een bewogen, maar mooie dag. “Kinderen en leerkrachten waren blij om elkaar weer te zien.”

De blikken in de ogen van de kinderen zeiden misschien wel alles, maandagmorgen vroeg, op het schoolplein van basisschool Theresia in Kaatsheuvel. Weken achtereen hadden ze noodgedwongen thuis moeten blijven, de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8. Het vrat aan ze.

Vandaar dat deze maandag, de eerste schooldag sinds de sluiting, haast als een feestdag voelde voor ze. Althans, dat straalden ze wel uit. “De leerlingen maakten een enthousiaste indruk”, vertelt Ingrid Stokkermans, directeur van Theresia. “Iedereen was blij om weer naar school te kunnen.”

Wennen
Ja, het was duidelijk nog even wennen voor leerlingen en docenten. Ingrid Stokkermans geeft het onomwonden toe. Wat wil je ook, op de eerste schooldag die in het teken stond van ‘de nieuwe werkelijkheid’.

Vanwege het coronavirus golden andere regels dan gewoonlijk. Uit hygiëne-overwegingen moesten kinderen geregeld hun handen en hun bureaus wassen, er moest afstand worden gehouden tot de docent, en in het lokaal zaten ze meer verspreid van elkaar dan anders.

Dat laatste kon goed, aangezien de klassen slechts voor vijftig procent gevuld zaten, een door de overheid opgelegde maatregel. “Natuurlijk vergt dit soort dingen wat tijd. Toch moet ik zeggen dat iedereen heel goed omging met de veranderde situatie”, zegt Stokkermans. "Er hebben zich geen problemen voor gedaan. Sterker: veel leerlingen leken het juist wel prettig te vinden dat ze nu wat extra aandacht konden krijgen van de docent.”

Afzetten voor het plein
Ook de ouders gingen volgens haar prima met het ‘nieuwe nu’ om. Uit gezondheidsoverwegingen mochten zij niet op het schoolplein of in het gebouw komen. Kinderen moesten voor het plein worden afgezet. Andere verandering was het ‘continu-rooster’ waarmee in deze periode wordt gewerkt op basisscholen. Dat betekent dat kinderen tussen de middag op school eten en niet meer thuis. Dit om een onnodige verkeersstroom rond de school te voorkomen. “Je merkte dat elke ouder begrip had voor de situatie waarin we nu helaas zitten”, zegt Stokkermans. “Dat is fijn om te ervaren.”

Stokkermans hoopt dat de school vanaf 1 juni weer ruimte kan bieden aan honderd procent van de leerlingen. Dat zou immers betekenen dat er nog nadrukkelijker dan nu grip is op het coronavirus. “Maar voorlopig ben ik heel tevreden met hoe het vandaag is gegaan op school”, zo besluit ze met een voldaan gevoel. “Vooral dus vanwege het enthousiasme van iedereen. Kinderen en leerkrachten waren heel blij om elkaar weer te zien.”

Blij
Al waren de leerlingen ’s middags stiekem ook wel weer blij dat de zoemer ging. Konden ze weer naar buiten om te voetballen en te rolschaatsen, dingen waarin ze de laatste zeven weken zienderogen beter zijn geworden vanwege al dat oefenen...

Deel dit bericht met je vrienden!