Nieuw toekomstplan voor openbare basisschool “De Start”

DE MOER - In 2015 hebben schoolbestuur Bravoo , medezeggenschapsraad (MR), ouders en inwoners van De Moer samen een reddingsplan opgesteld voor OBS De Start . Het belangrijkste doel hiervan was om het aantal leerlingen in vijf schooljaren op een dusdanig niveau te krijgen dat de openbare basisschool in de Moer weer zelfstandig geëxploiteerd kon worden.

Aan de gemeente werd gevraagd om gedurende deze vijf jaar financieel bij te dragen om de school open te kunnen houden. Afgelopen zomer liep het vijfjarenplan af. Helaas is  het vijfjarenplan niet haalbaar gebleken. De school kwam vorig schooljaar voor het eerst onder de landelijke norm van 23 leerlingen die het Ministerie van Onderwijs stelt. Zodra een school drie jaar achtereenvolgend onder deze norm zit, wordt deze opgeheven door het Ministerie. Er wordt een nieuw toekomstplan opgesteld om dit te voorkomen.

Deel dit bericht met je vrienden!