Onderzoek naar verlengen en verhogen nieuw geluidsscherm

WAALWIJK - Het nog aan te leggen geluidsscherm bij Waalwijk-Oost wordt mogelijk verlengd en verhoogd. Dat gemeente Waalwijk heeft opdracht gegeven voor akoestisch onderzoek naar geluidsmaatregelen bij de A59 ter hoogte van Waalwijk-Oost.

Dat schrijft wethouder Odabasi in een brief aan de gemeenteraad. Uit het onderzoek moet blijken wat de gevolgen zijn wanneer het door Rijkswaterstraat geplande geluidsscherm bij A59 Waalwijk- Oost wordt verlengd en verhoogd. Het geluidsscherm is onderdeel voor de voorgenomen geluidsmaatregelen.

Bij het onderzoek worden drie varianten onder de loep genomen. Hierbij moet het effect op het woon- en leefklimaat duidelijk worden. De gemeente informeerde afgelopen week eveneens inwoners van Waspik en Sprang-Capelle over geluidswerende maatregelen bij de A59. Daar staat geluidsarm asfalt in de planning, maar ook een geluidsscherm.

Deel dit bericht met je vrienden!