Samenwerking tussen dr. Mollercollege en obs de Hoef

WAALWIJK - Dit schooljaar is er een samenwerkingsverband gestart tussen het dr. Mollercollege en obs de Hoef in Waalwijk. Omdat er bij een aantal leerlingen van groep 8 behoefte was aan extra oefenstof en begeleiding is er contact gezocht met het dr. Mollercollege. Al jaren geven bovenbouwleerlingen van het dr. Mollercollege bijles aan onderbouwleerlingen. Dit jaar is voor het eerst de stap gezet naar begeleiding van basisschol leerlingen.

Zes leerlingen van obs de Hoef zijn wekelijks op hun fiets gestapt naar het Moller om daar en uur te werken onder begeleiding van een Havo bovenbouwleerling. Er werd voornamelijk gewerkt aan begrijpend lezen en rekenen, daarnaast gaven de havisten ondersteuning bij het leren plannen van het huiswerk en het leren voor de toetsen. De oefenstof konden de leerlingen vinden op de website van de Hoef waardoor allerlei mogelijke oefenstof beschikbaar was.

De leerlingen van de basisschool en hun ouders hebben de begeleiding als zeer prettig ervaren en waren vol lof over de wijze waarop de havisten de ondersteuning hebben geboden. Een goede reden om volgend jaar door te gaan met deze vorm van begeleiden. Voor basisschoolleerlingen van groep 8 een extra steuntje in de rug op weg naar het voortgezet onderwijs en voor de havisten een leuke bijverdienste.

Deel dit bericht met je vrienden!