Schriftelijke vragen over uitvoering jongerenwerk door derden

WAALWIJK - Verschillende politieke partijen uit Waalwijk (SGP, PVDA en Lijst De Jongste) hebben vragen gesteld aan het College in Waalwijk over de uitvoering van jongerenwerk door derden. Het gaat dan om het het project ‘social spring’, dat uitgevoerd is door organisatie R-Newt. De partijen vragen zich af waarom er voor deze organisatie gekozen is, terwijl de huidige aanpak van het jongerenwerk nauwelijks afwijkt.

"Wat ons het meeste verbaast, is dat de inhuur van deze organisaties volstrekt in tegenspraak is met het antwoord van wethouder Odabasi van 29 april 2021 op onze vragen. Zij schrijft letterlijk: 'Tenslotte kan ik u verzekeren dat er op geen enkele wijze contact is gezocht met andere jongerenwerkuitvoerder over het anders (laten) organiseren  uitvoeren het jongerenwerk, zoals dat nu door SJW wordt uitgevoerd.' Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de wethouder ons onjuist heeft geïnformeerd.