Slotakkoord Junior Orkest Dongen

DONGEN- Het Junior Orkest Dongen (JOD) is opgeheven. Dat laat de orkestband weten op hun Facebookpagina. ''Erg jammer'', zo zegt orkestleider Rolf Rombouts. Volgens hem is de grootste oorzaak van de ontbinding de ledenwerving.

''Het is veel moeilijker om kinderen enthousiast te maken voor muziek dan voor een sport. We hebben in samenwerking met de basisscholen en vereniging het Kunstpodium geprobeerd zo veel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor ons concert.
Echter kregen we te weinig nieuwe aanwas en daardoor werden de kosten voor de huidige leden te hoog. De coronacrisis misschien wel de druppel voor ons geweest en zijn we ermee gestopt.''

Het Junior orkest uit Dongen werd twee jaar geleden opgericht door een samenwerking van verschillende muziekverenigingen uit Dongen en 's Gravenmoer. Echter is er in de loop der jaren veel veranderd. ''Twee muziekverenigingen zijn inmiddels gefuseerd en dit zorgde voor problemen. Veel kinderen uit 's Gravenmoer moesten voor muziekles naar Dongen, wat problemen opleverde met het vervoer.

Een meisje uit 's Gravenmoer is door de grote afstand gestopt met muziekles'', vertelt Rolf. De huidige leden van het JOD hebben zich inmiddels bij een ander orkest aangesloten. Rolf gaat de komende tijd proberen kinderen enthousiast maken voor muziek via de muziekverenigingen.