Tag Archives: de els

Steun voor plan aantrekkelijker winkelcentrum De Els

WAALWIJK - Betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren lijken de plannen voor een aantrekkelijker winkelcentrum De Els in Waalwijk te steunen. Het winkelcentrum kampt met leegstand. Ontwikkelaar de BanGroep wil het samen met de gemeente nieuw leven inblazen. Voordat het gebied daadwerkelijk op de schop gaat, is nog wel reken- en tekenwerk nodig. De indeling en bereikbaarheid…
Lees meer

Centrumvisie voor 2030: Ook De Els verandert mee

WAALWIJK - Ontwikkelaar Bangroep en de gemeente Waalwijk hebben hun plannen voor de verandering van winkelcentrum De Els gepresenteerd aan Vereniging Onderhoud Winkelcentrum De Els. De aanwezigen waren unaniem positief over de plannen. Binnenkort stemt de gemeenteraad hier ook over. Het vernieuwen van De Els past in de centrumvisie voor 2030 van de gemeente. In…
Lees meer

Waalwijk baalt van onhygiënische situatie openbaar Toilet De Els

WAALWIJK - Wethouder John van de Hoven heeft de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het openbare toilet nabij winkelcentrum de Els. Van den Hoven geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen over de onhygiënische situatie bij het toilet. "In de afgelopen periode zijn diverse signalen ontvangen over een onhygiënische situatie…
Lees meer

Gemeente Waalwijk streeft naar betere toegankelijkheid

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk wil de stad toegankelijker maken voor mensen met een beperking. De gemeente heeft de plannen al een paar jaar liggen, maar heeft nu het eerste besluit genomen. Er is gestart met een toilettenbeleid en hierbij is de toegankelijkheid van openbare gebouwen als voorbeeld gebruikt. Ook wordt er gewerkt aan een…
Lees meer