Volkspartij Dongen vraagt per brief naar situatie arbeidsmigranten

DONGEN – De Volkspartij Dongen heeft een brief gestuurd naar de gemeente. De aanleiding van deze brief was een artikel van NRC van 18 november, dat ging over arbeidsmigranten. Het zou gaan  over woningen die leeg staan en die bewoond worden door arbeidsmigranten.

De Volkspartij wil dat er extra aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. De partij houdt zich vooral bezig met de veiligheid, overlast en het voorkomen van misstanden bij dit onderwerp. Daarnaast geven zij aan dat ze zich er bewust van zijn dat de migranten een belangrijke rol spelen in het vervullen van het arbeidsproces in Dongen.

Migranten
Raadslid Cees Zwaal van de Volkspartij had een brief opgesteld met een aantal vragen voor de gemeente wat ging over dit onderwerp. Daaruit blijkt dat een arbeidsmigrant zich dient in te schrijven wanneer hij of zij in een tijdsbestek van een half jaar, meer dan 4 maanden in Nederland verblijft. De gemeente geeft aan dat zij dit handhaven door middel van signalen van omwonenden en BOA’s. De migranten moeten zich dan overigens wel gewoon inschrijven bij de BRP(Basisregistratie Personen). De gemeente geeft aan dat de meeste migranten minder dan 4 maanden in Dongen wonen. En dat het niet van toepassing is.

Veiligheid woningen
Er zijn ook vragen gesteld over de veiligheid van de woningen. In een evaluatierapport geeft de gemeente aan dat het niet is gelukt om de afgelopen periode de woningen, waarin de arbeidsmigranten wonen, in beeld te brengen en te controleren. Dat melden zij in de brief. Volgens de gemeente worden wel de vergunde locaties gecontroleerd. Ook wordt de vergunninghouder daarop aangesproken. Daarnaast zijn er bij de vergunde locaties geen misstanden geconstateerd.

Meldingen
In het evaluatierapport meldt de gemeente ook dat in de periode van september 2019 tot en met juni 2020 er voor twee adressen een waarschuwing is verzonden voor het zonder vergunning(laten) bewonen van een woning door de arbeidsmigranten. Een van deze woningen had een vergunning aangevraagd, de gemeente heeft deze na de toetsing geweigerd. De andere woning was niet meer bewoond. Na de periode vanaf 1 juli 2020 zijn er nog twee woningen gecontroleerd. Bij het tweede adres werden arbeidsmigranten aangetroffen, maar er was geen constatatie van een overtreding of misstand.

Leegstaande woningen
Als laatste geeft de gemeente in de brief aan dat er bij 268 woonadressen geen bewoners geregistreerd zijn. Dat komt van de laatste uitdraai uit de BRP(Basisregistratie Personen), die is van 26 november. Daarnaast zitten er ook een aantal adressen bij die voortkomen uit de nieuwbouw.

De gemeenteraad heeft 22 januari nog een vergadering over dit onderwerp. Ze zullen samen rond tafel gaan zitten om verder te beslissen hoe zit onderwerp gaan aanpakken.

Deel dit bericht met je vrienden!