VV Dongen en de gemeente maken afspraken voor stappenplan

DONGEN – Voetbalvereniging Dongen heeft samen met de gemeente Dongen een streep onder het verleden gezet en er zijn goede afspraken gemaakt voor het komend half jaar.  voorzitter John-Paul Verkooijen van de club en wethouder René Jansen zijn samen tot een besluit gekomen voor een duidelijk stappenplan.

De eerste stap van dit stappenplan is om het huidige kunstgrasveld te laten keuren op zo kort mogelijk termijn. De opdracht wordt komende week al uitgezet en dan zal het ook duidelijk worden of (deels) vervangen moet worden. Het voorzien van deze nieuwe toplaag is al voorzien in de begroting 2021 van de gemeente Dongen. Daarnaast wil de club haar capaciteit vergroten op de huidige locatie, sportpark De Biezen. Er zal een advies worden opgesteld door een externe deskundige en de uitkomst van beide rapporten wordt in medio april verwacht. Vanuit die informatie gaat VV Dongen in gesprek met de gemeente. Samen zullen ze oplossingsrichtingen gaan bespreken en scenario’s opstellen.

Bestuurlijk

De uitkomsten van dit stappenplan zullen tussentijds zorgvuldig besproken en gedeeld worden met zowel de leden van de club als het gemeentebestuur. De voetbalclub heeft dit jaar al tweemaal een algemene ledenvergadering op de agenda staan in maanden maart en oktober. De gemeenteraad wil de kadernota voor de zomervakantie en begin november de programmabegroting voor 2022 behandelen. Ook hierbij willen zij oplossingsgericht gaan werken. VV Dongen heeft ook nog aangegeven om te voldoen aan de huur van de velden(vanaf tweede helft 2020). Onlangs had de club bekendgemaakt om de halfjaarlijkse betaling op te schorten om een ‘signaal af te geven aan de gemeente’.

Deel dit bericht met je vrienden!