Waalwijk koopt hulpverlening in voor Stichting Blauwe Maan

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk gaat Stichting Blauwe Maan ondersteunen. De stichting (die slachtoffers van seksueel misbruik helpt) had in eerste instantie aangeklopt bij de gemeente voor extra subsidie, maar die is afgewezen. Wel heeft Waalwijk besloten om voor 2022 hulpverlening in te kopen op basis van trajectfinanciering.

Op basis van de bevindingen uit 2022, besluit het college eind 2022 over de voortzetting
van de hulpverlening van Blauwe Maan en de financiering hiervan voor de jaren na 2022. De afgelopen jaren heeft Blauwe Maan op basis van de waarderingssubsidie gemiddeld
vier inwoners van de gemeente Waalwijk hulpverlening geboden. Dit is verhoudingsgewijs een laag aantal, maar blijkt wel stabiel laag te zijn. De oorzaak hiervan is onbekend, maar kan te maken hebben met het feit dat Blauwe Maan geen locatie heeft in Waalwijk.

Deel dit bericht met je vrienden!