Waalwijk: ‘Meer inspraak bij energieproject’

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk gaat inwoners meer gelegenheid geven om hun mening te geven over de plannen voor grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente. De termijn wordt verlengd van 4 september naar 1 oktober.

"Het verder verlengen van het traject is niet wenselijk, omdat de kadernota de basis is van de inbreng van Waalwijk in de regionale energie en klimaatstrategie", aldus het college.

Waalwijk gaat na de zomervakantie een nieuwe enquête opnieuw zo breed mogelijk verspreiden onder de inwoners. Een eerdere enquête werd gestaakt na mogelijk misbruik. Waalwijk neemt nu maatregelen om dit te voorkomen. Ook komen er meerdere bijeenkomsten in de kernen Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. De precieze opzet van de bijeenkomsten wordt snel bekendgemaakt.

Deel dit bericht met je vrienden!