Waalwijk richt oostkant van het Drongelens Kanaal opnieuw in

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk gaat zich bezig houden met het herinrichten van de oostkant van het Drongelens Kanaal. Met name vissen zullen hier van profiteren, maar ook waterplanten en kleine waterbeestjes krijgen een beter leefgebied.

Momenteel beschermt een rij houten palen de oever tegen golfslag. Daar tegenover ligt een aanlegsteiger voor recreatievaart. Het plan is om achter deze palenrij een deel van de oever flauw af te graven om een rustige en ondiepe zone te creëren als aantrekkelijk leefgebied voor dieren en planten. Een gedeelte van deze natuurvriendelijke zone wordt afgerasterd om riet te laten groeien. De gemeente verwacht niet dat de omgeving hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Deel dit bericht met je vrienden!